UITGANGSPUNT

Wanneer je je aanmeldt voor Creatief Leven, vraag ik je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens. 
Ik vraag alleen om persoonsgegevens om het leveren van service, producten en diensten mogelijk te maken. 

 • Ik vraag enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor het leveren van de door jou gewenste service. 
 • Ik zal enkel gebruik maken van gegevens die je zelf verstrekt 
 • Ik zal deze gegevens nooit aan derden verkopen. Ze worden enkel aan derden verstrekt wanneer dit noodzakelijk is voor het regelen van service, producten en diensten of vanwege een wettelijke verplichting. 

OM WELKE GEGEVENS GAAT HET EN WAT IS DE BEWAARTERMIJN?

PersoonsgegevensBewaartermijnReden
Personalia7 jaarFiscaal
Adres
Bankrekeningnummer
7 jaar
7 jaar
Fiscaal
Fiscaal en boekhouding
Email
Telefoonnummer (niet verplicht te delen)
Facturen en offertes
2 jaar
Tot en met het einde van de opdracht/cursus
7 jaar
Naslag voor gemaakte afspraken
Noodgevallen of als bellen fijner/makkelijker is
Fiscaal en boekhouding

WAT IS HET DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS?

Het versturen van nieuwsbrieven en mailings omtrent producten, diensten en services

 • Het versturen van nieuwsbrieven en mailings omtrent producten, diensten en services
 • Het afleveren van goederen en diensten. 
 • Om je informatie toe te sturen over je aanmelding
 • Het opnemen van online en offline contact indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die ik heb. 

WAAR WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
Via verschillende wegen worden gegevens opgeslagen en bewaard. Naast de hieronder genoemde wegen, worden alle door jou aangeleverde gegevens opgeslagen op mijn laptop.

 • FORMULIEREN EN MAIL VIA DE WEBSITE 
  De website en back-ups van de website worden gehost bij TranIP. Gegevens die je achterlaat op de website van De Bloeiende Vlinder zijn op de servers van TransIP opgeslagen. De e-mail van De Bloeiende Vlinder wordt gehost bij TransIP. De aanmelding voor de cursus Creatief Leven geschiedt via Woocommerce. Als je contact opneemt via de mail of je aanmeldt voor de cursus Creatief Leven, worden die mails en formulieren opgeslagen op de servers van TransIP en/of Woocommerce. 
 • Contactgegevens ingevuld op het contactformulier worden opgeslagen bij WPForms.
 • Emailmarketing en aanmelding voor cursus of workshop geschiedt via Mailchimp en ActiveCampagin.
 • MAIL EN TELEFONISCH CONTACT 
  Wanneer je direct mailt of wanneer we telefonisch contact hebben kunnen je gegevens worden opgeslagen in mijn account bij TransIP (wanneer je mailt) en Google (wanneer je mailt en/of belt). Ook sla ik je telefoonnummer op in mijn zakelijk gebruikte telefoon. Je telefoonnummer verwijder ik uit mijn telefoon als onze samenwerking stopt.

HOE IS DE BEVEILIGING GEREGELD?
Ik neem de bescherming van gegevens natuurlijk serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met De Bloeiende Vlinder via info@debloeiendevlinder.nl. 

Daarnaast wordt je bezoek aan mijn website beveiligd door SSL techniek. Dit betekent dat je verbinding met de website van De Bloeiende Vlinder privé is. Je herkent de gecertificeerde beveiliging aan het slotje voor de url. 

STATCOUNTER
Om te kunnen zien hoe mijn website bezocht wordt en waar bezoekers van debloeiendevlinder.nl mogelijk tegenaan lopen bij het bezoeken, gebruik ik Statcounter. Statcounter is de Europese tegenhanger van Google Analytics, die, in tegenstelling tot Google Analytics, rekening houdt met de wet AVG. Ik bekijk niet wie mijn website bezoekt, alleen hoe debloeiendevlinder.nl bezocht wordt.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?
Voor wat betreft privacy zijn er natuurlijk een aantal dingen waar je recht op hebt. Deze zijn:

 • RECHT OP INZAGE 
  Je hebt altijd het recht op inzage van je gegevens. Je kan je gegevens opvragen via info@debloeiendevlinder.nl
 • RECHT OP RECTIFICATIE
  Mocht blijken dat je gegevens niet kloppen, kun je ten allen tijde je gegevens wijzigen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@debloeiendevlinder.nl
 • RECHT OP HET WISSEN VAN GEGEVENS 
  Natuurlijk kun je ook altijd je gegevens wissen, echter ben ik verplicht mij aan de bewaartermijn van een aantal gegevens te houden (zie punt ‘OM WELKE GEGEVENS GAAT HET EN WAT IS DE BEWAARTERMIJN?’). Gegevens kunnen verwijderd worden door een e-mail te sturen naar info@debloeiendevlinder.nl
 • RECHT OP HET INDIENEN VAN EEN KLACHT 
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat De Bloeiende Vlinder niet correct met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nlcontact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

EN WAT ZIJN JOUW PLICHTEN?
De gegevens die door jou verplicht aangeleverd dienen te worden, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten. De gegevens dienen correct aan mij aangeleverd te worden.

DISCLAIMER 
De informatie in deze verklaring is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Het is onvermijdelijk een momentopname. Ontwikkelingen in werkwijze van De Bloeiende Vlinder of partijen die namens haar gegevens bewaren, zijn daarom mogelijk niet of onvolledig vermeld. 

De Bloeiende Vlinder
Ymkje van den Dobbelsteen
info@debloeiendevlinder.nl
06-577 04 633

Versie maart 2023

Wat is eenzaamheid? feiten over eenzaamheid